het verhaal van de boom

De boom is de metafoor die ik gebruik om te duiden hoe ik naar een organisatie / merk kijk. Bomen die opvallen in het bos, zijn unieke krachtige bomen die uitbundig in bloei staan. Een boom groeit stevig als hij een diepgewortelde basis heeft. Hoewel de wortels grotendeels onder de grond zitten, is dat waar zijn groei is begonnen. Dat is wie hij is en waarom hij er is. Op de wortels groeit een stevige stam die als houvast dient voor alle takken. De stam zie ik als het verhaal dat vanuit de wortels wordt gecommuniceerd naar de omgeving (belangengroepen). Een stevige stam is een helder verhaal met een boodschap van waaruit de takken en bladeren kunnen groeien, de kroon van de boom. Dit staat voor de producten, diensten, concepten en communicatie-uitingen van de organisatie.

Krachtige wortels die symbool staan voor een heldere identiteit en een relevante betekenis van een organisatie / merk

Een stevige stam symboliseert een sterk merkverhaal, een heldere uiteenzetting van de identiteit en betekenis in relatie tot de belangengroepen

positionering

wat vertel ik?

Verhaal

Belangengroepen

wie ben ik?

Basis idee

Karakter 

Waarden

 

waarom doe ik er toe?

Drijfveren

Visie

Missie

Ambitie