krachtige wortels zijn de basis voor een

BETEKENISVOL BESTAAN

Ziet de klant door het bos uw boom nog wel?

het verhaal van de boom

Een unieke en krachtige boom valt op in het bos. Zo'n boom is aantrekkelijk omdat het zijn natuur is om te groeien en bloeien. De boom neemt zijn plek in en is stevig geworteld in de aarde. Hij is van betekenis voor zijn omgeving en weet hoe hij zich daarmee moet verbinden. De boom verstaat de kunst van het groeien. 

De boom is de metafoor die ik gebruik voor een sterk merk, een merk dat opvalt in het bos. Een sterk merk weet wie hij is en waarom hij er toe doet. Een organisatie is een sterk merk als haar (potentiële) klanten begrijpen wat haar betekenis is. In mijn visie zijn de antwoorden op de vragen: Wie ben ik? en Waarom doe ik er toe? de wortels van de organisatie. Samen met het merkverhaal vormen ze de positionering. De plek die het merk inneemt. Het is hetgeen waar de organisatie zijn bestaansrecht aan ontleent. Van daaruit kan ze de verbinding aangaan met belangengroepen en betekenisvol zijn. 

 

Mijn naam is Hester Kiestra en ik begeleid organisaties bij het helder krijgen van hun positionering door de combinatie van marketing en creativiteit.